Menú AEHT

Darreres publicacions

Modificació de la taxa turística

Us informem que en data 30 de març de 2017 s’ha publicat al DOGC la modificació de la taxa turística, que afecta principalment als allotjaments turístics.

Registre diari d’hores treballades

Les empreses no estan obligades a portar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats. Només s’hauran de registrar les hores extres i la jornada dels treballadors a temps parcial.

Ampliació horària de Setmana Santa

A partir de Dijous Sant, bars i restaurants podran perllongar l’horari màxim de tancament durant aquesta Setmana Santa en trenta minuts sobre l’horari general de tancament.

L’AEHT es reuneix amb Comerç per donar a conèixer la situació de la restauració

Desprès dels canvis succeïts dins de la Generalitat quant a departaments i les seves competències, el sector de la restauració deixa el departament de Turisme per pertànyer a la Direcció General de Comerç del Govern català.

Per aquest motiu, el passat dia 21 de febrer l’equip de l’AEH va tenir una primera reunió amb la direcció General de Comerç.