Podràs connectar amb més de 800 hotels i restaurants.
Què t’oferim?

1 anunci a la Guia de Proveïdors

1 notícia mensual a la newsletter i als grups de difusió amb els socis

El teu logo a totes les comunicacions

Possibilitat de patrocinar esdeveniments exclusius

Córner informatiu al sopar anual

PARTNERS
Mira totes les empreses que ja formen part de l’AEHT
Escriu-nos per saber-ne més i et truquem