La TAATH i L’AEH Tarragona Ciutat uneixen esforços

El 14 de maig es va fer efectiva la signatura del conveni de vinculació de la TAATH i l’AEH Ciutat de Tarragona. Una unió que neix amb l’objectiu d’agrupar a tots els agents turístics de la ciutat sota la mateixa organització.

A partir d’ara els hotels, càmpings, bars, restaurants, hostels i apartaments turístics associats a ambdues associacions disposen d’una sola veu que els hi aporta força, unitat i majors avantatges, serveis i complicitats.

L’AEHT prestarà als associats de la TAAHT els serveis de representació, assessorament, gestió i formació en les mateixes condicions que ofereix als seus associats. Tanmateix, tots els associats de la TAATH tindran accés als avantatges i beneficis dels convenis signats, presents i futurs, per l’AEHT amb col·laboradors i proveïdors.

La TAATH (Tarragona Associació d’Apartaments Turístics i Hostels), nascuda l’any 2017, és una patronal que té la doble voluntat de defensar els interessos dels operadors locals d’apartaments turístics i alhora contribuir al desenvolupament sostenible i a la promoció turística de la capital tarragonina des de l’experiència dels seus associats.

La Tarragona Associació d’Apartaments Turístics i Hostels compta amb una dotzena d’empresaris i particulars que representen més d’un vuitantena d’apartaments turístics reglats a la capital tarragonina. El seu president és Íñigo Rosell, empresari del sector (TarragonaSuites).

Per altra banda, l’AEHT agrupa a més de 550 hotels, bars i restaurants de la província de Tarragona, i treballa des de fa 40 anys per aglutinar, donar suport, representació i força a la diversitat d’establiments del sector que conformen l’associació. Des de la constitució de la nova junta l’any 2018, encapçalada per Francesc Pintado, l’AEH ha treballat de forma incansable per recuperar el sentiment de pertinença a una organització història, per créixer en qualitat i en quantitat, i per desplegar associacions territorials vinculades a l’AEH que representen el sector de forma próxima i efectiva, com és el cas de la recent creada AEH Tarragona Ciutat, sota la presidència de Javier Escribano.

Més notícies