Els hotelers de Tarragona constaten una disminució del turista intern i estranger al juliol
Més notícies