A partir del 12 de maig, tots a fitxar!

El 12 de maig va entrar en vigor el registre de la jornada laboral a les empreses. De fet, amb el sol enunciat del Reial Decret, “de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball” ja queda força clar què és pretén amb aquesta mesura.

A efectes pràctics aquesta normativa modifica l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors i assenyala l’obligació de l’empresa de garantir el registre diari de la jornada. El que vol dir incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada empleat/da, sense perjudici de la flexibilitat horària que pugui existir a l’empresa.

I és que l’objectiu d’aquesta mesura no és altre que garantir el compliment dels límits de l’horari de treball, tot possibilitant-ne el control per part de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i lluitar, així, contra determinats abusos en els contractes a temps parcial i les hores extres. En aquest punt volem recordar que es contemplen sancions de fins a 6250 euros per a les empreses que incompleixin aquesta exigència.

No obstant això, per a la seva aplicació el Govern insta a la negociació col·lectiva per tal de pactar la forma d’implementar els registres.  La documentació del registre de jornada ha d’establir-se mitjançant alguna d’aquestes fórmules: negociació col·lectiva, acord d’empresa, o decisió de l’empresari amb la consulta prèvia amb els representants legals dels treballadors a l’empresa.

A més, s’estableix la necessitat de conservar els registres de jornada efectuats durant quatre anys i de tenir-los a disposició de la plantilla, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Si et convé més informació no dubtis en contactar amb la nostra empresa col·laboradora DADES i SERVEIS.

Més notícies