“Tarragona Impulsa” subvencionarà les empreses que ocupin joves aturats

Foto Jard..
El Servei Municipal d’Ocupació de Tarragona (SMO) i el Viver d’empreses Pau Delclòs  s’han unificat per  formar “Tarragona Impulsa”, servei de l’Ajuntament de Tarragona que desenvolupa programes relacionats amb les polítiques actives d’ocupació, la creació i consolidació d’empreses i la dinamització del teixit empresarial.
Des de Tarragona Impulsa es vol contribuir a millorar les possibilitats d’inserció laboral dels treballadors del territori, la creació i consolidació d’empreses que generin noves oportunitats pel  territori.
Actualment s’està treballant en diferents projectes destinats als joves, on es convina la formació i la contractació laboral subvencionada, pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i pel Fons Social Europeu.
El programa “Fem ocupació per joves” està dirigit a joves de 18 a 30 anys, en situació d’atur i prioritàriament amb experiència professional relacionada .
Les accions formatives tindran una durada d’un mínim de 120 hores i un màxim de 300 hores, l’àmbit variarà segons les necessitats de les empreses interessades en formar part del programa. En primer lloc aquestes empreses hauran de signar un conveni amb l’Ajuntament de Tarragona manifestant la voluntat de participar en el Programa Fem Ocupació per Joves adquirint el compromís de la contractació dels participants. La selecció dels participants del programa i la acció formativa (durada, continguts i metodologia) es farà amb les empresa interessada i l’Ajuntament conjuntament per adequar les accions formatives a les seves necessitats.
L’empresa interessada no s’haurà de fer càrrec de la despesa de l’acció formativa i una vegada contractats als participants rebrà la subvenció per l’import del salari mínim interprofessional (SMI) corresponent al tipus de contracte per jornada complerta o part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i per un màxim de 6 mesos.
L’altre programa relacionat amb ocupació i joves és “Joves per l’ocupació”. Es tracte d’un programa de formació i treball adreçat a joves en situació d’atur d’entre 18 i 25 anys. En aquest programa, els alumnes-treballadors reben una formació teòrica- pràctica amb una durada de 350h seguint l’Itinerari Formatiu de l’ Institut Català de les Qualificacions Professionals, en diversos oficis com:

  • Operacions bàsiques de cuina
  • Auxiliar de Jardineria
  • Dependent
  • Operacions de fontaneria i calefacció- climatització domèstica
  • Serveis auxiliars de perruqueria
  • Atenció Sociosanitària a domicili i en institucions
  • Muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
  • Muntatge i manteniment d’infraestructures de telecomunicacions en edificis

Aquest programa comporta en primer terme la formació dels participants, desprès un període de pràctiques (opcional i amb una durada màxima d’un mes), i en l’última fase la contractació subvencionada per l’import del salari mínim interprofessional (SMI) corresponent al tipus de contracte per jornada complerta o part proporcional en funció de la jornada parcial prevista, pels mesos de durada del contracte i per un màxim de 6 mesos.
Les empreses interessades en formar part d’aquests programes o desitgin més informació d’aquests i altres projectes de Tarragona Impulsa es poden adreçar a:
 
Tarragona Impulsa
Espai Tabacalera – Av. Vidal i Barraquer s/n
43005 Tarragona
Telf  977 2436 09
prospeccio@tarragona.cat
tarragonaimpulsa@tarragona.cat
 
 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *