Menú AEHT

Suport a emprenedors

A l’AEHT donem tota la informació empresarial especialitzada del sector d’Hostaleria que les empreses i emprenedors de la província de Tarragona poden necessitar.

Ajuts, subvencions i finançament:

Informació sobre tots els ajuts públics(subvencions a fons perdut, préstecs a baix interès, incentius fiscals, etc.) que poden optar empreses i emprenedors de Catalunya, com el de l’estat Espanyol i la Unió Europea.

Innovació:
Programes suport dissenyats per augmentar la capacitat d’innovació de les empreses catalanes.

Creació d’Empreses:
Informació necessària perquè pugueu constituir la vostra empresa amb èxit: pla d’empresa, formes jurídiques, tràmits per construir l’empresa, vivers d’empresa.

Fiscalitat:
Informació sobre els impostos que afecten les empreses catalanes i els incentius fiscals existents.

Laboral:
Informació sobre els tipus de contractes existents i els incentius a la contractació laboral.

Qualitat i productivitat:
Informació sobre els programes de suport destinats a millorar la productivitat de les empreses i els encaminats a la millora contínua, eines de reducció de costos, Normes ISO 9000 i models d’excel·lència empresarial (EFQM, etc.)

Legislació:
Normativa d’àmbit català, espanyol i europeu que pugui afectar la vostra activitat.


Consultes a  aeht@aeht.es // informacio@aeht.es