GESTORIA FISCAL, COMPTABLE i LABORAL ESPECIALITZADA I A PREUS EXCLUSIUS

Servei integral fiscal. Des de 54,23 euros/mes
Servei comptable. Des de 40,47 euros/mes
Servei integral laboral. 34 euros/mes + 15,94 euros per treballador