Menú AEHT

Formació

LA MILLOR OFERTA DE FORMACIÓ LA TENS A L’AEHT
100% SUBVENCIONADA

Des d’el Departament de Formació de l’AEH formen a tot el sector d’hostaleria, a traves d’accions, programes i plans de formació contínua, tant de carácter bonificat com subvencionat.

El sector d’hostaleria, es caracteritza pel predomini de la petita empresa i perquè aquestes puguin sobreviure, és del tot necessari establir una gestió adequada que s’adapti a l’evolució del sector.
Estar al dia en el sector d’Hostaleria, vol dir fer una formació contínua que afecta els llocs de treball i el perfil dels treballadors.

Contacte directe:
Mail: formacio@aeht.es