Departament Laboral

És el departament que s’encarrega d’assessorar i gestionar de quantes matèries es refereixen a les relacions laborals d’empresa, treballadors i Administració.

Assumptes com ara les contractacions, les asseguarnces socials, les fulles de salari, etc, i tots els tràmits relacionats amb el món laboral dels nostres associats, són gestionats de manera molt especialitzada, donat que, com a representants del sector empresarial de la província, l’AEH assisteix a les deliberacions dels Convenis Col.lectius Laborals del sector i la seva corresponent signatura.

Servei d’Assessoria

 • Consultes verbals, telefòniques i assessorament en tot el relatiu a les obligacions de l’Empresa amb Seguretat Social i Treball.
 • Assessorament i estudi, d’acord amb la normativa i situació laboral existents, de l’adaptació del sistema de contractació més adequat per l’activitat.
 • Assessorament i resolució de consultes en l’àmbit del Conveni Col.lectiu per a la industria d’hostaleria i turisme de Catalunya.
 • Informació i assessorament dels contingents de treballadors estrangers.
 • Borsa de treball gratuita, pels associats.

Serveis de Gestió

 • Altes, Baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social.
 • Altes i Baixes d’autònoms.
 • Confecció de Rebuts de salaris.
 • Formalització de Contractes de Treball, Pròrrogues i modificacions.
 • Certificat d’empresa.
 • Notificacions de finalització de Contractes de Treball.
 • Confecció dels Boletins de cotització al Règim General (TC-1/TC-2).
 • Formalització i presentació de parts d’accident, malalties, etc.
 • IRPF, ingrés trimestral i resum anual.
 • IRPF, certificat anual de retencions dels treballadors.
 • Sol.licitud d’informes de vida laboral davant TGSS.
 • Llistat de costos mensuals en concepte de salaris, IRPF i Seguretat Social.

Consulta directa mail: 

gestiolaboral@aeht.es

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*