A l’AEHT, som professionals titulats i especialitzats en la fiscalitat del sector d’hostaleria.

Assessorem i gestionem sobre temes tributaris i comptables, en exclusiva per a tots els associats.

Servei d’Assessoria

 • Consultes verbals, telefòniques i assessorament en tot el relatiu a les obligacions de l’Empresa amb l’Agència Tributaria.
 • Assessorament i estudi, d’acord amb la normativa i situació fiscal existents, de l’adaptació del sistema de tributació més adequat per l’activitat.
 • Assessorament i resolució de consultes en l’àmbit comptable de les empreses.
 • Eines informàtiques, d’el.laboració pròpies, per l’autogestió comptable.

Serveis de Gestió

 • Assessorament permanent en materia fiscal i comptable.
 • Estudi econòmic-financer de l’empresa.
 • Estudi trimestral analític de l’estructura de costos de l’activitat.
 • Anàlisi anual dels rendiments declarats.
 • Confecció i presentació de declaracions trimestrals(IVA, IRPF,retencions).
 • Confecció i presentació dels resums anuals (IVA, retencions, clients/proveidors).
 • Declaració IRPF del titular (individual o conjunta).
 • Impost Societats confecció i presentació pagaments fraccionats.
 • Declaració/liquidació de l’Impost de Societats.
 • Confecció i dipòsit dels comptes anuals al Registre Mercantil.
 • Altes, baixes i variacions censals de l’activitat.
 • Requeriments Hisenda / inspeccions.
 • Confecció de registres de factures i llibres comptables.
 • Legalització dels llibres comptables.

Consulta directa
Mail: fiscal@aeht.es // fiscal2@aeht.es

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*