ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Tràmits d’obtenció de permisos

Informació i seguiment de la documentació pertinent per a l’obertura, l’alta i els canvis de titularitat

Tràmits d’obtenció de l’autorització d’activitat i d’inscripció al Registre d’Establiments i Activitats Turístiques.

ASSESSORIA ENERGÈTICA

Gestió i planificació de la instal·lació elèctrica del teu establiment amb l’objectiu de fer-la el més eficaç i rentable possible.  

Els associats a l’AEHT es beneficien d’una consulta gratuïta en anàlisi de consums i plans d’estalvi energètics.

ASSESSORIA FISCAL

Garantint el compliment de les obligacions relacionades amb l’Agència Tributaria, aconsellant-vos en l’àmbit comptable i oferint un primer contacte amb les eines informàtiques que poden resultar més útils.

Anàlisi anual dels rendiments declarats, confecció i presentació de resums anuals i declaració de l’Impost de Societats entre molts d’altres

ASSESSORIA JURÍDICA

Gestionem la defensa lletrada davant les administracions i redactem al·legacions, contractes, traspassos i d’altres conceptes jurídics als quals ha de fer front un negoci del sector de la hostaleria.

Servei d’assessorament jurídic constant i gratuït. Bonificació del 50% sobre les tarifes oficials de serveis de gestió.  

ASSESSORIA LABORAL

Atenció a  les necessitats de cada establiment en l’àmbit de les contractacions i l’assegurança social del personal, la resolució de consultes referents al conveni col·lectiu o assessorament de l’adaptació del sistema de contractació més adequat per a l’activitat.

ASSESSORIA EN SEGURETAT ALIMENTÀRIA I AL·LÈRGENS

Primera visita gratuïta en anàlisi de necessitats d’aigua, i assessorament en al·lèrgens a càrrec de Centac