Registre obligatori de la jornada dels treballadors

aeht-obligacio-hores-jornada-completaTot i que fins ara només es contemplava l’obligació de portar un registre diari del personal a temps parcial, derivada del que es disposa en l’article 12.4 de l’Estatut dels Treballadors “la jornada dels treballadors a temps parcial es registrarà dia a dia i es totalitzarà mensualment”, s’està estudiant d’ampliar aquesta obligació als treballadors a temps complet de la mateixa forma, diàriament i mensual amb l’objectiu de portar un control sobre la realització d’hores extraordinàries, i si és el cas que es compleixi la normativa on s’estableix la compensació per al treballador ja sigui amb descans (1h extra equival a 1,30h de descans) o bé amb diners.
En aquest sentit,  el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha enviat una NOTA INFORMATIVA sobre les actuacions que duran a terme des de la Inspecció de Treball i seguretat de Control per controlar que tant l’empresari com el treballador compleixin amb les seves obligacions.
L’Administració Laboral pretén imposar a la empresa l’obligació de registrar dia a dia el número d’hores que realitza cada treballador i entregar a aquests, juntament amb les nòmines, una copia del còmput de hores del mes.
Pel que fa a l’obligatorietat de registrar les hores dels treballadors a temps complet, encara està en el seu inici. Actualment, és una recomanació per als empresaris hostalers però ja hi ha CCAA que ho estan aplicant com és el cas de Canàries però es preveu que en un curt termini de temps es pot implantar a casa nostra.
Més informació: Informe.OBLIGACIÓ DE REGISTRAR LA JORNADA DE TREBALL

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *