Novetats en la tramitació de la taxa turística

Us informem que ha entrat en vigor el nou Reglament de l’impost sobre les estades en establiments turístics (IEET), que complementa la regulació legal de l’impost i en determina aspectes procedimentals específics. En aquest sentit, el Reglament:

a) Estableix dos períodes de liquidació semestral propers al concepte de temporada turística d’estiu i d’hivern (d’abril a setembre i d’octubre a març), i fixa els terminis d’autoliquidació i ingrés de l’1 al 20 d’octubre i de l’1 al 20 d’abril de cada any

b) Regula les autoliquidacions agregades (model 920), que permeten fer la presentació i el pagament en una única autoliquidació —i, per tant, en un únic tràmit i un únic pagament— de tants establiments (inclosos els creuers turístics) i subjectes passius com es vulgui.

Així mateix, us volem recordar que el proper 1.10.2017 s’inicia el període de presentació i ingrés de l’IEET, i que heu de tenir en compte altres novetats que n’afectaran la tramitació ja establertes per la Llei 5/2017, de 28 de març:

1. Ara, la presentació de l’autoliquidació s’ha de fer sempre, obligatòriament i de forma telemàtica (és a dir, no és suficient amb fer el pagament).

2. L’autoliquidació incorpora una nova casella per deduir, si és el cas, l’import de les quantitats que els assistents en la recaptació ja han ingressat o ingressaran.

3. Hi ha noves exempcions: a) per estades que es facin per causes de força major, determinades per reglament, i b) per les estades que faci qualsevol persona per motius de salut, i també les de les persones que l’acompanyin.

4. Noves tarifes: s’han actualitzat els imports de les tarifes generals i s’ha creat una tarifa especial (aplicable a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes). Podeu consultar-les aquí.

D’acord amb aquestes novetats, a la seu electrònica de l’ATC s’estan implementant també un seguit de canvis en les eines de tramitació telemàtica. Així, la presentació telemàtica —obligatòria en tots els casos— es podrà fer amb dues eines diferents: mitjançant un formulari web o a través d’un nou programa d’ajuda.

Trobareu tota la informació relacionada amb aquestes noves eines i la seva utilització a la seu electrònica. Els aspectes de tramitació i les guies relacionades són a “Declarar estades en establiments turístics”. El formulari d’autoliquidació del model 950, el programa d’ajuda (models 950, 940 i 920) i les guies detallades de tramitació estaran disponibles a la seu electrònica el proper dia 1 d’octubre.

Adjuntem la CARTA que l’agència ha enviat amb informació detallada sobre la tramitació i els recursos que posen a disposició.


Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a aeht@aeht.es o al 977 239 600

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*