El quid del Reservat el Dret d'Admissió

aeht_reservat_dret_admissió_1Desprès de 30 anys regit per l’article 59.1.i) del Reglament General de Policia d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives, que diu que s’han de complir els requisits pels quals l’empresa ha condicionat el dret d’admissió sempre i quan els tingui publicitats o amb cartells ben visibles als seus locals, s’ha de perfilar aquesta informació per què quedi clar quan, com i de quina manera s’ha d’aplicar.
Els requisits genèrics:
Lligats al que dicta la Constitució, queda prohibida l’entrada a les persones que:
– Es trobin en estat d’embriaguesa
– Portin qualsevol objecte susceptible de causar dany a altres persones
– Portin o consumeixin qualsevol tipus de drogues o substàncies psicotròpiques
– Provoquin o incitin qualsevol desordre dins del local
Les regles pròpies de l’establiment dins del qual s’aplicaria el “Reservat dret d’admissió
reservatSempre i quan, no es discrimini per raça, religió, sexe, opinió, o una altra condició o circumstància personal, es poden tenir normes exclusives a cada local. Això sí, s’han de tenir penjades a la vista de qualsevol client, a més, del cartell “Reservat el dret d’admissió”.
Tot i això, s’ha de tenir en compte la legislació de cada Comunitat autònoma la qual regula aquest cas en concret. A Catalunya es regeix pel decret 200-1999 art. 4 i la llei 13-2002 art. 37-39 Bis on s’especifica que: “L’accés i la permanència en els establiments turístics poden condicionar-se al compliment de reglaments d’ús o de règim interior però respectant la legislació vigent (discriminació, indefensió, etc…)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *