Menú AEHT
Canvi en el període de liquidació de la taxa turística

Canvi en el període de liquidació de la taxa turística

Us informem que el període de liquidació de la taxa turística  passa a ser semestral, en comptes de trimestral. La presentació i l’ingrés de l’autoliquidació de l’impost s’ha d’efectuar dins els terminis següents:  * La corresponent al període de l’1 d’abril al 30 de setembre, entre els dies 1 i 20 d’octubre. *  La corresponent al període de l’1 d’octubre al 31 de març, entre els dies 1 i 20 d’abril. L’objectiu d’aquesta mesura és, d’una banda, adaptar l’impost a les temporades d’hivern i estiu pròpies del sector turístic; i, de l’altra, reduir el volum de càrregues administratives, ja que només s’hauran de presentar dues autoliquidacions anuals. Més informació AQUÍ Per qualsevol dubte ens podeu trucar al 977 239...

Llegir més
Distintius de categorització hotelera

Distintius de categorització hotelera

Us recordem que els establiments d’allotjament turístic han d’indicar, en la seva publicitat, el nom, grup i categoria, si escau, en què es classifiquen, així com tots els serveis propis de la categoria que no estiguin inclosos en el preu de la unitat d’allotjament. *El número de registre ha de constar al full de preus i a qualsevol publicitat que facin del seu establiment. I es recomana que també s’indiqui a la factura.  FACTURACIÓ La factura ha de contenir les següents dades a) La identificació de la persona titular de l’establiment. b) La identificació de l’establiment. c) La identificació de la persona usuària. d) unitat d’allotjament utilitzada. e) El nombre de persones allotjades. f) La data d’entrada i de sortida, desglossada per dies. g) El preu global de la pernoctació o jornada, amb desglossament dels serveis prestats no inclosos en el preu global de la pernoctació. h) Les dades relatives a la repercussió dels impostos i taxes que gravin la prestació dels serveis en els termes establerts en la normativa tributària...

Llegir més
Subvencions per a bars, restaurants  i associacions

Subvencions per a bars, restaurants i associacions

En relació als sector serveis, on s’inclouen els bars i restaurants, el que es pretén és dotar-les d’un complement de promoció per participar a fires sectorials i multisectorials i poder donar a conèixer punts tant importants com la cultura gastronòmica del nostre país.

Llegir més