Menú AEHT
Distintius de categorització hotelera

Distintius de categorització hotelera

Us recordem que els establiments d’allotjament turístic han d’indicar, en la seva publicitat, el nom, grup i categoria, si escau, en què es classifiquen, així com tots els serveis propis de la categoria que no estiguin inclosos en el preu de la unitat d’allotjament. *El número de registre ha de constar al full de preus i a qualsevol publicitat que facin del seu establiment. I es recomana que també s’indiqui a la factura.  FACTURACIÓ La factura ha de contenir les següents dades a) La identificació de la persona titular de l’establiment. b) La identificació de l’establiment. c) La identificació de la persona usuària. d) unitat d’allotjament utilitzada. e) El nombre de persones allotjades. f) La data d’entrada i de sortida, desglossada per dies. g) El preu global de la pernoctació o jornada, amb desglossament dels serveis prestats no inclosos en el preu global de la pernoctació. h) Les dades relatives a la repercussió dels impostos i taxes que gravin la prestació dels serveis en els termes establerts en la normativa tributària...

Llegir més
Subvencions per a bars, restaurants  i associacions

Subvencions per a bars, restaurants i associacions

En relació als sector serveis, on s’inclouen els bars i restaurants, el que es pretén és dotar-les d’un complement de promoció per participar a fires sectorials i multisectorials i poder donar a conèixer punts tant importants com la cultura gastronòmica del nostre país.

Llegir més
Calendari Fiscal Juliol 2016

Calendari Fiscal Juliol 2016

Per tal de poder-vos mantenir informats, des de l’Assessoria Fiscal de l’AEHT us fem recordatori de les dates fiscals a destacar d’aquest mes de Juliol: Fins al 20/07/2016 Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari. Model 111, 115 i 123 Autoliquidacions d’IVA. Model 303 Pagaments fraccionat IRPF models 130 i 131. Fins al 25/07/2016 IMPOST DE SOCIETATS. MODEL 200 Per més informació Assessoria Fiscal AEHT telf.:  977/239600...

Llegir més
AISGE perd la demanda davant dels hotelers

AISGE perd la demanda davant dels hotelers

El Jutjat del Mercantil número 12 de Madrid , ha dictat sentència en un procediment iniciat per AISGE ( Artistas Intérpretes , Sociedad de Gestión ) contra CEHAT . En la seva demanda AISGE sol·licitava que declaressin que CEHAT havia actuat de forma deslleial en negociar amb AISGE i que això havia danyat la remuneració que AISGE pretén dels hotels pels vídeos i enregistraments audiovisuals. Actualment no hi ha conveni entre CEHAT i AISGE , mentre que sí que hi ha convenis amb SGAE ( Sociedad General de Autores y Editores ) , AGEDI ( Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales ) i AIE ( Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes de España ) . La sentència desestima íntegrament la demanda d’AISGE i el condemna a pagar les costes del procediment. El Jutjat del Mercantil número 12 de Madrid , arriba a les següents conclusions: CEHAT va actuar en les negociacions amb AISGE d’acord amb les exigències de la bona fe . CEHAT no ha infringit normes jurídiques en la...

Llegir més
Nous informes sobre l’evolució del sector

Nous informes sobre l’evolució del sector

La FEHR ha fet públics els últims informes sobre Evolución hostelería 2008-2014 i amb les previsions pels pròxims anys . Les previsions se situen en línia amb l’opinió expressada pels empresaris amb l’altre estudi presentat Indicador de Confianza del sector de hostelería del primer trimestre de l’any, en què es mostren els signes de millora que  comencen a...

Llegir més
El sector turístico español y la UE acuerdan mejoras para la concesión de visados

El sector turístico español y la UE acuerdan mejoras para la concesión de visados

En el marco de la preparación de la futura presidencia de Italia en la UE, se han mantenido en Roma diversas reuniones de trabajo por representantes empresariales del Turismo Español, con las máximas autoridades del turismo en la Unión Europea. La delegación Española, encabezada por Joan Gaspart en su calidad  de Presidente del Consejo de Turismo de la CEOE y Vicepresidente de la  Confederación Española de hoteles y Alojamiento turísticos (CEHAT), ha estado acompañado por Emilio Gallego, secretario general de la Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR), Ramón Estalella en su condición de miembro del Comité ejecutivo de HOTREC (patronal europea de hostelería) y secretario general de CEHAT así como Didac García , director de asuntos europeas de la CEHAT. En su reunión con el Vicepresidente de la Unión Europea y Comisario de Turismo  Antonio Tajani , máximo representante de la Política turística en la UE, Joan Gaspart  ha expuesto las necesidades del sector turístico español , entre las que se encuentra la necesidad de mejorar el sistema...

Llegir més