Bonificacions SS Fixes Discontinus

Us informem que als Pressupostos Generals de l’Estat s’ha inclòs la bonificació, que es creia perduda, relativa als treballadors fixes discontinus

Recolzament a la prolongació de l’activitat de fixes discontinus de turisme, comerç i hostaleria.

Des de l’1-1-2017 i fins al dia 31-12-2017, les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, així com els de comerç i hostaleria, sempre que es trobin vinculats a aquest sector del turisme, que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març i de novembre de cada any i que iniciïn i/o mantinguin en alta durant aquests mesos l’ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu, poden aplicar-se una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional de dites treballadores.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *