Assemblea General Ordinària

El proper dimecres dia 24 de maig a les 17:00 h, es celebrarà l’assemblea general ordinària de l’AEHT al domicili social de l’associació (Rambla Nova, 114 de Tarragona), en primera convocatòria i a les 17:30 h en segona i última.

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.

2.- Presentació de la memòria d’activitats 2016 i balanç de gestió.

3.- Examen i aprovació de comptes 2016 i donar compte de la situació econòmica.

4.- Proposta d’aprovació pressupost 2017.

5.-Proposta d’aprovació de quotes 2017.

6.- Proposta d’aprovació del Pla d’accions 2017.

7.-Torn obert.

Be the first to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo no será publicada.


*